BOŽO LJUBIĆ PORUČIO VISOKOM PREDSTAVNIKU: “Najbolje da Schmidt pričeka, blizu su dogovora”

Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, rekao u razgovoru za N1 da visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt “nema potrebe da nameće rješenje” jer su lideri vladajuće kolacije “blizu dogovora” u vezi izborne reforme.

Ljubić je ocijenio da bi najbolje bilo da “Schmidt pričeka” jer je najbolje rješenje ono koje donesu sami političari kroz dogovor.

Kakav god scenario bio na kraju, Ljubić je poručio da će “HNS u vezi sa tim zauzeti stav”.

Nakon jučerašnjeg sastanka u Laktašima najavljuje se finalizacija dogovora o Izbornom zakonu tokom narednog mjeseca. Je li to realan rok?

Mislim da ovaj jučerašnji sastanak daje određeni optmizam da ćemo doći do određenih reformi koje su potrebne na evropskom putu i koje su bitne za stabilnost zemlje. Najbolje je da damo povjerenje ovim pregovaračima, članovima vladajuće koalicije, što će njima biti dodatna obaveza da ispoštuju rok.

Hoće li Schmidt sačekati do kraja februara ili će se držati svog roka za dogovor?

Smatram da rok do kraja februara nije predug i stoga mislim da bi Schmidt trebao pričekati. Najbolje rješenje je domaće. Vidjeli smo da su lideri vladajućih stranaka jednoglasni u tome da su blizu dogovora.

EU je poslala upozorenje i visokom predstavniku i OHR-u da bonska ovlaštenja koristi samo u slučajevima krajnje nužde. Koliko su tehničke izmjene Izbornog zakona uopšte političko pitanje i zašto se svu u BiH politizira do krajnjih granica?

Da li je krajnja nužda određuju oni koji daju mandat visokom predstavniku, a to je PIC. Nama su potrebne izmjene Izbornog zakona koje će riješiti i tehnička pitanja. Sljedeće važno pitanje je izbor legalnog i legitimnog CIK-a i treće je izbor legitimnih predstavnika. To su ta tri pitanja koja su bitna za osiguravanje izbornog integriteta.

Ukoliko Schmidt ipak nametne tehničke izmjene Izbornog zakona kako će se HNS pozicionirati prema toj odluci?

HNS će u vezi sa tim zauzeti stav. U ovom momentu ne bih govorio hipotetski, tim više što očekujem da će lideri političkih stranaka usaglasiti svoje stavove. Tada ne bi bilo razloga da visoki predstavnik bilo šta nameće.

Da li vama je čudno da nakon jučerašnjeg sastanka nije bilo izjava za medije? Pokušavaju li se na taj način učesnici pregovora zaštititi od pritisaka?

Ne bih spekulisao o tome šta je motiv. Najveći pritisak za sve njih je funkcionisanje države Bosne i Hercegovine i u okviru toga evropski put BiH. Vjerujem da su zbog toga došli do dogovora do kojeg su došli, zaključio je Ljubić..