HADŽIKADIĆ ISTIČE: “Dok političari razmišljaju o svojim pozicijama, naši građani napuštaju zemlju, a škole prestaju s radom.”

Dok političari razmišljaju o svojim pozicijama, naši građani napuštaju zemlju, škole prestaju s radom, a investicije u budućnost su minimalne, ističe u saopćenju Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres.

Hadžikadić je naveo par podataka:

Ulaganje u istraživanje i razvoj je iznosio 0,19% BDP-a u 2021. godini, što je manje u odnosu na 27 zemalja EU, gdje iznosi u prosjeku 2,27%. BiH je u stalnom padu već nekoliko godina. Najveći procenat ulaganja imaju Belgija i Švedska (3,5%), a najmanji Rumunija (0,5). Najviše u nauku ulažu Izrael sa 5,44%, Južna Koreja sa 4,81%, Kina sa 3,61% i SAD sa 3,45%.

U prethodnih 10 godina u FBiH broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola smanjivao se za oko 2% u prosjeku za svaku narednu godinu. Ukupno manje prvačića za 10 godina – za 14%. Najpraznije škole su u Bosansko – podrinjskom i Posavskom kantonu.

Podatak iz 2020. godine:

Federacija Entitet BiH je izgubila 42 škole od 2015. do 2020. godine. U približno istom periodu, u entitetu RS su 33 škole zatvorene.

Srednje škole su u ovom periodu ostale bez 14784 učenika u entitetu FBiH.

“Foteljaši nam neće napuniti škole, izgraditi nove, razviti univerzitete i nauku, ulagati u razvoj i kreirati nove firme na bazi novih tehnologija. Oni ne vide dalje od svog nosa, naučenog politikanstva i interesa. Ne vide ni djecu, ni mlade, ni građane, ni državu”, kaže Hadžikadić.

On kaže da je upravo obrazovanje ključ istinskog oporavka društva, te da utječe na BDP i ekonomiju cijele države.

Naveo je još nekoliko naučno utemeljenih podataka iz svijeta:

– Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 84% veću platu od onih sa srednjom
školom.

– Za uloženi novac u obrazovanje, za svaku marku, vrati se 10% za osnovnu školu, 5%
za srednju i 16% za fakultet.

– Za 1% novih studenata, poveća se plata građana sa srednjom školom za 1,6%.

– Društvo koje uloži u razvoj, za svakih 10%, poveća efikasnost privrede za 0,3%.

– Društvo koje uloži u primijenjeno istraživanje 10%, poveća efikasnost privrede za 0,6%.

– Ulaganje u predškolsko obrazovanje je od velike važnosti za razvoj i napredak cijelog
društva.

“Politikanstvo, manipuliranje građanima, podanički odnos prema susjedima i Međunarodnoj zajednici, neće nam donijeti dobro.
Ovo su konkretni koraci koji nam trebaju i bez kojih nećemo ići dalje. Uz reformu pravosuđa, obrazovanje je siguran put ka prosperitetu države”, zaključio je Hadžikadić.