Kako da odzračite radijatore: Šta treba da uradite kad radijatori ne griju kako treba?

Sezona grijanja je odavno počela, radijatori su u upotrebi, ali vam se čini da ne griju kako ste navikli. U tom slučaju, a da bi vaš dom bio topao, vjerovatno bi trebalo da ih odzračite. U nastavku ćete moći pročitati kako da ispustite zarobljeni vazduh iz vašeg radijatora.

Šta uraditi kad radijatori ne griju kako treba?

Kao što svi znaju, glavna funkcija radijatora je da zagrije prostorije u kojima boravite, ali šta ako jedan ili više radijatora jednostavno odbijaju da se zagriju?

Ako se vaši radijatori ne zagrijavaju onako kako bi trebalo, te ako su na vrhu hladni, a na dnu topli, najvjerovatnije problem leži u tome da je vazduh zarobljen unutar njih.

Da biste bili sigurni da će vaš dom ponovno biti dovoljno topao, trebaćete odzračiti svoje radijatore.

Sam proces odzračivanja je brz, a kako biste ispustili zarobljeni vazduh, jednostavno otvorite ventil i pustite radijator da odradi ostalo.

Ako su radijatori ispravni, tada vam neće trebati vodoinstalater, već sami možete odzračiti ova grijna tijela u nekoliko jednostavnih koraka.

Da li treba isključiti centralno grijanje zbog odzračivanja radijatora?

Preporučuje se da se tom prilikom isključi grijanje, jer trebate pustiti da se cijeli sistem ohladi prije nego što krenete u proces ispuštanja vazduha iz radijatora.

Odzračivanje pomaže sistemu centralnog grijanja jer se vazdušni jastučići nakupljaju u radijatorima i smanjuju efikasnost protoka vode.

Postupkom odzračivanja radijatora uklonićete vazdušne jastučiće i time dopustiti vašem sistemu da efikasnije cirkuliše vodu.

Kako prepoznati kada treba odzračiti radijator?

Radijatori koji su vrući na dnu, a hladni na vrhu, vjerovatno su zarobili vazduh unutra. Takođe, može se dogoditi da čujete, s vremena na vrijeme, kako vazduh povremeno lupa oko cjevovoda.

Zbog tog vazduha topla voda na dnu radijatora neće moći doći do vrha dok se ne ukloni začepljenje.

U skladu s tim, ukoliko čujete zvuk vode u radijatoru, vrijeme je za postupak odzračivanja.

Šta treba od alata i koji su koraci u odzračivanju radijatora?

Potrebni alati za odzračivanje su:

ključić za odzračivanje radijatora/odvijač s ravnom glavom
peškir za skupljanje vode
posuda ili čaša za kapanje vode

Prvi korak – Uključite grijanje tako da se svi radijatori zagriju. Pričekajte da se sistem podigne na temperaturu prije nego što pređete na drugi korak. Kako biste spriječili ulazak vazduha u radijatore, prije isključivanja radijatora isključite centralno grijanje. Kada isključite pojedinačne radijatore, vodite računa o tome koliko trebate okretati ventile tako da ne pretjerate, jer to može spriječiti pravilan rad bojlera.

Drugi korak – Pronađite koje radijatore treba odzračiti. Nakon što je grijanje postiglo temperaturu, provjerite svaki radijator da biste vidjeli koji se zagrijavaju ispravno, a koji ne. Opipajte gornju stranu svakog radijatora i provjerite ima li hladnih mjesta. Kada otkrijete koji radijatori imaju hladne tačke, vrijeme je da ih odzračite.

Treći korak – Isključite centralno grijanje i pustite ga da se ohladi.

Četvrti korak – Prije ispuštanja vazduha iz radijatora voda može curiti niz radijator i kapati na tepihe ili parket, te prije nego što počnete s ispuštanjem vode, prvo zaštitite ta područja, odnosno postavite posudu u koju će kapati voda iz radijatora.

Peti korak – Pronađite ventil za odzračivanje na radijatoru, a koji se najčešće nalazi na vrhu jednog od krajeva ovog grijnog tijela. Uzmite ključ za odzračivanje radijatora i stari peškir za brisanje kapljica vode. Umetnite ovaj ključ u utor odzračnog ventila i pažljivo ga okrenite suprotno od kazaljki na satu kako biste otvorili ventil, držeći peškir ispod ključića i posudu ispod ventila. Trebalo bi da čujete šuštanje vazduha koji izlazi iz radijatora.

Šesti korak – Kada se šuštanje vazduha potpuno zaustavi, tada će početi curenje vode iz odzračnog ventila. Držite ključ za odzračivanje radijatora na mjestu dok voda ne počne kapati. Kod modernijih ventila za odzračivanje možda ćete primijetiti da se pojavljuje “mlaz vode”, tako da ćete morati brzo zatvoriti ventil ako se to počne događati.

Sedmi korak – Kada voda izađe, okrenite ključ za odzračivanje radijatora u smjeru kazaljke na satu da biste zatvorili ventil.

Osmi korak – Ponovite postupak ispuštanja vazduha na svim radijatorima u kući/stanu gdje ste primijetili hladna mjesta. Možda ćete morati ispustiti vazduh iz radijatora nekoliko puta da biste ih odzračili u potpunosti.

Deveti korak – Provjerite pritisak sistema grijanja. Nakon što ste odzračili radijatore, ponovo uključite centralno grijanje kako biste bili sigurni da sve radi.

Kada zatvorite ventil za odzračivanje radijatora, pogledajte manometar na bojleru jer on mjeri pritisak bojlera.

Ako je pritisak prenizak, biće potrebno upotrijebiti “petlju punjenja” kako biste nadopunili nivo vode u sistemu centralnog grijanja. Kada to učinite, ponovo uključite grijanje i ponovite isti postupak odzračivanja radijatora.

Deseti korak – Dopunite sistem grijanja tako što ćete pronaći petlju za punjenje.

Petlja za punjenje je cijev koja povezuje sistem centralnog grijanja s glavnim dovodom vode. Polako okrećite slavine kako biste sa sigurnošću kontrolisali protok vode u sistemu, pazeći da ne prelazi potrebni nivo. Trebali biste čuti vodu kroz ulaznu cijev i u sistemu centralnog grijanja.

*Ako ste slijedili sve navedene korake, trebalo bi da ste uspješno odzračiti radijatore.

(Foto: Pexels/BOOM/Nezavsine)