SALKIĆ ZATEČEN DIVLJAŠTVOM I MOBINGOM NAD BOŠNJAČKIM BRAČNIM PAROM IZ SREBRENICE: “MUP RS je jedva čekao da sasluša Esada koji je htio zaštiti svoju suprugu Melisu..”

Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Rs-a, reagovao je danas, 8. oktobra 2023. godine, na uznemiravanje i vrijeđanje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi mladog bračnog para Ibrahimović iz Srebrenice.

“Danas sam, nažalost, imao priliku saslušati bolno svjedočenje radnice firme ‘6. novembar’ iz Zvornika, vlasnika izvjesnog Jakova Galića, zaposlene u podružnici u Srebrenici Melise Ibrahimović o mobingu i vrijeđanju na vjerskoj i nacionalnoj osnovi tokom obavljanja redovnih radnih obaveza u pomenutoj firmi od strane kolegica srpske nacionalnosti.

Na višednevni mobing, uznemiravanje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi Melisa se požalila suprugu Esadu koji se odlučio informisati u pomenutoj firmi o tome šta se dešava i stati u zaštitu svoje supruge. Tri dana nakon što je posjetio firmu i obavio razgovor sa šefom u firmi dobio je prijavu da je prijetio radnicima da će “raznijeti firmu”.

Kako to inače biva policija u ovom entitetu ekspresno sa posebnim zadovoljstvom reagira kada treba privesti i saslušati Bošnjake, što je uradila i u ovom slučaju, te je Esada saslušavala više sati saopštavajući mu da je u ozbiljnim problemima i da mu prijeti kazna do 12 godina zatvora.

Nažalost, živimo u svijetu i okruženju u kojem kada branite svoju slobodu i tražite svoja prava budete proglašeni, od onih koji su vam oduzeli prava i ugrožavaju vašu slobodu, da ste ekstremisti i radikali.

Ovakav pristup uzurpatora naših prava ne smije nas obeshrabriti da odustanemo od naše borbe za dostojanstveno i hrabro traženje svojih prava štiteći našu slobodu, šireći istinu i tražeći pravdu.

Naša današnja žrtva je beznačajna u odnosu na žrtvu koju su podnijeli naši očevi, majke, braća i sestre koji su ubijeni tokom agresije na našu domovinu i genocidu nad našim narodom.

Ustrajnost, spremnost na borbu i hrabrost moraju biti glavne odlike budućih generacija našeg naroda, kako bi odvratili neprijatelje našeg naroda i domovine od budućih ataka na našu domovinu i naš narod.

Mi danas kao i naše buduće generacije nemamo pravo na konformizam da je sloboda trajna kategorija, a da je genocid nad našim narodom neponovljiv, jer je presuđen i prihvaćen kao činjenica u današnjem svijetu.

Činjenice da narod i njegovi predstavnici iz kojeg je ponikla ideologija i počinioci genocida nad Bošnjacima još uvijek nije krenuo putem katarze veličajući presuđene ratne zločince, negirajući počinjeni genocid…