UPOZORENJE PIVIĆA: “Evropska komisija tražila osnivanje Vrhovnog suda BiH, to aktuelna vlast koristi da oslabi pravosuđe”

Zastupnik SDA u Državnom parlamentu, Nezir Pivić, izjavio je za N1 da podržava osnivanje Višeg suda Bosne i Hercegovine, ali odbija pristati na kompromise koji bi se sklapali u korist političkih interesa.

“Snažno podržavam osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine i općenito snažno podržavam sve ono što je u najboljem interesu države Bosne i Hercegovine.

Ono što ne podržavam je da se kompromisi prave u korist politike i na štetu pravne kvalitete propisa, a što je nažalost slučaj u pojedinim odredbama Nacrta Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine”, izjavio je Pivić.

Potom je dodao:

“Prvo, Evropska komisija je od naših vlastit tražila da usvoje zakon kojim će biti osnovan Vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, dobili smo zakon kojim se slabi državno pravosuđe.

Drugo, zlouptrebljena je preporuka Venecijanske komisije, pa je umjesto preciziranja, krivična nadležnost Suda Bosne i Hercegovine bitno umjanjena.”

Između ostalog, naveo je kako ograničavanje krivične nadležnosti Suda Bosne i Hercegovine u praksi znači da Sud Bosne i Hercegovine neće imati nadležnost da sudi za krivična djela korupcije izvršena na teritoriji jednog entiteta.

“Kao niti za ona krivična djela izvršena na teritoriji samo jednog entiteta kojim su nastupile ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku štetu ili druge štetne posljedice van teritorije.

Na primjer ako na teritoriji entiteta Rs bude izvršeno kakvo krivično djelo koje je koruptivne prioride ili je nastala šteta za privredu Bosne i Hercegovine, državni sud i tužilaštvo neće imati nadležnosti da procesuiraju učinioca”, naveo je.

Iz teksta prioriteta broj 4.tačka e) Evropske komisije, izvodi se jasan zaključak da je potrebno osnovati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine prema kojem će postojati izlaz iz sistema sudova entiteta.

“Dakle, osnivanje suda četvrte instance koji će između ostaloga imati zadatak da ujednačava sudsku praksu i obezbjedi ujednačenu primjenu prava na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine.

Nacrt Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine nepredviđa nadležnost Višeg suda Bosne i Hercegovine da ujednačava sudsku praksu niti na nivou Suda Bosne i Hercegovine, a ne da postoji izlaz iz entitetskih sudova prema njemu.

Duboko sam uvjeren da građani razumiju važnost ali i sve izazove borbe protiv pranja novca, organizovanog kriminala, korupcije, političke trgovine i drugih najtežih oblika kriminaliteta.

Da bi institucije države Bosne i Hercegovine imale snagu da odgovore na izazove procesuiranja navedenih krivičnih djela, od najveće je važnosti da Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine imaju sve pravne alate uključujući i potrebne nadležnosti kako bi bili okosnica u toj borbi.

Dakle, ne postoje protivnici teksta zakona niti samog zakona već samo zabrinuta javnost koja uočava nedostatke i na njih upućuje”, ističe Pivić.

(Slobodna-b)