Kako da sami naučite strani jezik?

Želite da počnete samostalno učiti neki strani jezik, ali ne znate odakle da počnete niti kako da sebi olakšate učenje. Upravo zbog toga smo odlučili provjeriti načine na koje ćete lakše savladati strani jezik, te vam u nastavku donosimo nekoliko savjeta koji će vam pomoći u tome.

Postavite sebi cilj

Nakon što ste odlučili koji jezik ćete učiti, postavite sebi jasan cilj. Zapitajte se šta želite postići, odnosno šta je cilj učenja te da li je on i ostvariv. Usredotočite se na ono što planirate naučiti, a ne na to koliko vremena planirate učiti. Na primjer, stavite pred sebe cilj da u jednoj sedmici naučite 30 engleskih riječi vezanih za kupovinu.

Razgovarajte

Značajna pomoć pri učenju jezika je posjeta stranoj zemlji u kojoj je on službeni jezik, naravno ako možete sebi to priuštiti. Međutim, to često nije moguće pa je dobra alternativa razgovor na stranom jeziku s drugim polaznicima škole stranog jezika ili putem video-poziva s ljudima kojima je taj jezik maternji, a koje možete upoznati putem društvenih mreža. Jedno je učiti sam, međutim sasvim je drugo kada naučeno znanje morate i primijeniti u stvarnim situacijama.

Podijelite radni materijal u manje dijelove

Mnogo lakše je savladati tekst dužine 100 nego 1.000 riječi, pa u skladu s tim veći tekst podijelite na manje dijelove, učite s razumijevanjem i mozak će svježe gradivo lakše procesuirati i povezati s prethodno naučenim.

Gledajte filmove

Gledanje stranih filmova bez prevoda jedan je od najlakših načina da se upoznate sa kulturom druge zemlje, a da ne putujete. Vrlo je lako doći do tih filmova, jer na internetu postoji mnoštvo veb-stranica koje ih nude online. Tako ćete, osim što ćete obogatiti fond riječi, savladati i neke specifičnosti jezika i upoznati se s frazama koje se upotrebljavaju u svakodnevnom govoru.

Čitajte stranu literaturu

Sve ono što vas inače zanima u životu i informacije koje su vam potrebne potražite na stranom jeziku. Čitajte novine i knjige, ali i sve druge sadržaje koji vas zanimaju i koje inače čitate na maternjem jeziku, te ih potražite na internetu na jeziku koji učite.

Komunicirajte pismenim putem

Vježbajte pisanje na stranom jeziku pišući pisma ili u online komunikaciji putem društvenih mreža, foruma i sličnih stranica kojima pristupate.

Razmišljajte na stranom jeziku

Potrudite se da u svakom slobodnom trenutku kada ste sami praktikujete razmišljanje i vođenje “unutrašnjeg dijaloga” na jeziku koji učite. Na taj način vježbate i uklanjate barijeru za komunikaciju s drugim osobama na stranom jeziku.

Slušajte audio-materijale

Strani jezik možete učiti i putem audio-sadržaja specijalizovanih za učenje, a dodatnu pomoć pružiće vam strane radio-stanice do kojih danas nije problem doći i online.

Ne plašite se grešaka

Nemojte biti pod stresom ako se ne možete sjetiti ili ste pogrešno napisali, odnosno kazali neke fraze ili riječi za koje mislite da ste naučili. Greške su samo dio učenja i apsolutno su neophodne za napredak. U stvari, ponekad je lakše učiti iz grešaka.

Izdvojite više vremena za učenje

Osigurajte sebi dovoljno vremena za proučavanje i učenje drugog jezika, te odredite broj sati za učenje tokom sedmice i držite se tog rasporeda. Nemojte ništa forsirati jer ćete izazvati suprotan efekat, odnosno zatrpaćete se gradivom koje nećete moći usvojiti i koje će vam stvoriti dodatnu nedoumicu.

Koristite različite tehnike učenja

Prilikom učenja stranog jezika vrlo je važno prisjetiti se kako ste nekada učili i koja vam je tehnika najbolje išla od ruke. Jeste li podvlačili ključne dijelove teksta ili možda pisali definicije na kartice? Ako niste, sada je pravo vrijeme da razmislite o tome. Kartice mogu biti od velike pomoći u učenju jezika. Možete ih napraviti na malim papirima te s jedne strane napisati riječ na maternjem, a s druge na stranom jeziku.

Počnite koristiti jezik svakodnevno

Iako se možda čini zahtjevno koristiti jezik i izvan časova, bilo da pohađate nastavu stranih jezika uživo, online ili koristite mobilne aplikacije ili programe, to i nije tako teško. Postoji mnogo jednostavnih, pa čak i zabavnih načina da jezik učinite dijelom svog svakodnevnog života.

Prvo, iskoristite svaki trenutak koji imate da naučite nove riječi te nosite kartice sa sobom i proučite ih, npr. dok putujete. Kad se počnete osjećati umorno, pređite s aktivnog na pasivno učenje radeći ono što biste inače radili na svom maternjem jeziku.

Učite o kulturi te zemlje

Učenje jezika, kada je riječ o gramatici i pravopisu, može biti vrlo suvoparno, no kada se u to uključi učenje o određenoj zemlji ili kulturi, cijela priča postaje mnogo pitkija. Razumijevanje jezika znači više od razumijevanja riječi na stranici. Važno je učiti o kulturi i istoriji koje stoje iza tih riječi. Poznavanje istorije zemlje ili kulture, trenutnih događaja i običaja može vam mnogo pomoći da razumijete šta ljudi govore i rade.