Osam znakova da MUŠKARAC možda nosi “NEREŠENU TRAUMU”: Uticaj prošlih rana na ženu i partnerski odnos …

Kako trauma utiče na muškarce i žene – tragovi nerešenog bola iz prošlosti u njihovim sadašnjim ljubavnim životima!

Trauma može ostaviti duboke i dugotrajne posledice na emocionalno zdravlje ljudi. Bez obzira na pol, nerešen bol iz prošlosti može imati značajan uticaj na način na koji muškarci i žene grade i održavaju ljubavne veze.

Muškarci koji nose nerešenu traumu mogu pokazivati različite obrasci ponašanja u vezama. To može uključivati povlačenje, teškoće u komunikaciji, izbegavanje intimnosti ili preteranu potrebu za kontrolom. Trauma može dovesti do osećaja nesigurnosti i straha od povezivanja s partnerkom.

S druge strane, žene koje nose nerešeni bol takođe mogu ispoljavati različite reakcije u ljubavnim vezama. To može uključivati preteranu potrebu za bliskošću, osećaj niskog samopouzdanja, teškoće u postavljanju granica ili strah od ponovne povrede. Trauma može uticati na sposobnost žene da se potpuno prepusti partneru i veruje u ljubavnu vezu.

Važno je razumeti da nerešena trauma može stvarati emotivne zidove između partnera, sprečavajući dublje povezivanje i razvoj zdrave veze. Terapija i rad na sebi mogu biti od ključne važnosti kako bi se prevazišli ti izazovi i omogućilo izgradnju srećne i zadovoljavajuće ljubavne veze.

Otvorena komunikacija i podrška između partnera takođe su ključni. Razumevanje i empatija prema traumi koju je neko doživeo mogu pomoći u stvaranju bezbednog i podržavajućeg okruženja za zajednički rast i izlečenje. Zajedničkim naporima, može se prevazići nerešen bol iz prošlosti i izgraditi zdrava i ljubavna veza koja će obe strane ispunjavati s radošću i srećom.

Kada nerešena trauma ostaje u našoj podsvesti, to može imati razorne posledice. Neki od najčešćih simptoma nerešene traume uključuju izolaciju, povlačenje od voljenih, anksioznost i depresiju.

Takođe, nerešena trauma može izazvati ekstremna ponašanja kao što su odbacivanje ljudi, zloupotreba supstanci ili agresivnost. Svi ovi simptomi mogu negativno uticati na naš odnos prema sebi i drugima.

Ako se trauma ne reši, postaje sve teže otvoriti se drugima i uspostaviti ljubavne odnose pune poverenja. Takođe, ona nas ograničava u našem ličnom napretku i rastu, jer prošli bol može ostati kao prepreka.

U nekim situacijama, bol povezan sa traumom postaje toliko intenzivan da stvara emocionalnu distancu između partnera, što može dovesti čak i do raskida veze. To može izazvati osećaj besa, nesigurnosti, krivice i straha kod partnera.

Zato je važno obratiti pažnju na svoje emocionalno zdravlje i raditi na razrešavanju nerešene traume. Trauma može biti izuzetno teška i zahteva stručnu podršku kako bismo prevazišli njene posledice i izgradili zdrave i srećne odnose sa sobom i drugima.

Kako se nerešene traume odražavaju na ŽENSKU energiju?

Žena koja ima nerešenu traumu će se fokusirati na zaštitu od spoljašnjeg sveta. Želeće da se zaštiti od ponovne povrede, a često se dešava da zbog toga razvije “muški štit” koji je sprečava da se u potpunosti prepusti vezi sa muškarcem.

Žena može postati preterano kritična, povučena i razdražljiva u vezi zbog nerešene traume. Često se primećuju emocionalna distanca i nedostatak poverenja.

Kako se nerešene traume odražavaju na MUŠKU energiju?

Za razliku od žene, muškarac želi da se zaštiti od sopstvenih osećanja. Želeće da se zaštiti od daljeg bola pokušavajući da potisne sve svoje neprijatne emocije.

U vezi, muškarac sa nerešenom traumom je hladan, emocionalno distanciran, nesiguran, čak i agresivan . Karakteristično je da je preterano nezavisan, čak i egoističan, ali mu je istovremeno izuzetno teško da bude otvoren i ranjiv u vezi.

Vaša prošlost ne mora da definiše vašu budućnost. Nikad nije kasno da radite na rešavanju svoje traume i dozvolite sebi odnose ispunjene ljubavlju, saosećanjem i razumevanjem.

Napomena: Ukoliko osećate nepriajtne simptome kada je reč o mentalnom zdravlju ili mislite da imate nezalečenu traumu, važno je da se konsultujete sa stručnjakom.

Izvor: Sensa