Pokušaj Paljenja Kur'ana u Holandiji: Edwin Wagensveld polio benzinom pa pokušao da zapali..

Pokusaj paljenja Kur'Ana u Holandiji Edwin Wagensveld polio benzinom pa pokusao zapalit a Allah ga ponizio i nije dozvolio da se zapali njegov govor i ponize muslimani..SLAVLJEN NEKA JE ALLAH!

Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (El-Hidžr, 9.)

Allah je obećao čuvati Kur’an jer je on posljednja Allahova objava ljudima, on je pečat i čuvar prethodnih objava, u njemu su sadržani temelji svakog dobra, upute, normi i Božanskih zakona. Zbog toga je Allah obećao da će Kur’an biti sačuvan. MOLIM ALLAHA DA NAGRADI OVOG COVJEKA NA OBADVA SVJETA

(Nur Islama)