CICOPS stipendije u Italiji za zemlje u razvoju 2023/24. godine…

Univerzitet u Paviji i EDiSU najavili su otvaranje aplikacija za CICOPS stipendije za zemlje u razvoju za studiranje u Italiji 2024. Ovaj program stipendiranja ima za cilj promovisanje međunarodne saradnje, posebno sa zemljama u razvoju, prema prihodu od klasifikacije Svjetske banke.

Program CICOPS stipendija je sponzorski aranžman između Univerziteta u Paviji i EDiSU (Instituta za pravo na univerzitetske studije). U okviru ovog programa, ponuđeno je pet stipendija gostujućim naučnicima za 2024. godinu. Odabrani stipendisti će imati priliku da borave na Univerzitetu u Paviji u periodu od 4 do 12 sedmica.

Program stipendiranja osmišljen je da podstakne istraživačku saradnju i akademsku razmjenu između naučnika iz zemalja u razvoju i Univerziteta u Paviji. Stoga se ohrabruju da se prijave kandidati koji su državljani zemalja u razvoju i koji su trenutno zaposleni u akademskim ili istraživačkim institucijama u svojim matičnim zemljama.

Sve u svemu, CICOPS stipendije za zemlje u razvoju pružaju odličnu priliku za naučnike da unaprede svoje akademske i istraživačke veštine, dok takođe grade mostove između različitih zemalja i kultura. Zainteresovanim kandidatima se savjetuje da pregledaju kriterije podobnosti i smjernice za prijavu koje pružaju Univerzitet Pavia i EDiSU.

Sažetak stipendije:

-Univerzitet u Paviji i EDiSU sponzorišu program stipendiranja.

-Program stipendija je namijenjen studentima postdiplomskih istraživanja.

-Univerzitet u Paviji u Italiji je institucija domaćin za program stipendiranja.

-Vrijednost stipendije nije navedena.

-Za međunarodne studente dostupno je nekoliko nagrada.

Kriteriji podobnosti:

-Međunarodni studenti imaju pravo da se prijave za stipendije.

-Kandidati moraju imati najmanje dvije godine iskustva u nastavi ili aktivnosti u međunarodnim organizacijama i institucijama.

-Proces selekcije će se zasnivati na kvalitetu prijedloga istraživanja koje su kandidati predali.

-Odgovarajuća odjeljenja će ocijeniti prijedloge kako bi se odredili uspješni kandidati.

Kako se prijaviti:

Da bi se prijavili za program stipendiranja, kandidati su dužni da prijave svoju prijavu putem interneta. Prije prijave preporučuje se da pažljivo pročitate POZIV i FAQ. Kandidati moraju da popune onlajn PRIJAVNI FORMULAR tek nakon što dobiju pozivno pismo od svog kontakt profesora na Univerzitetu u Paviji. U slučaju da aplikanti nemaju nikakav kontakt, mogu pisati kancelariji CICOPS-a, koja će im poslati obrazac za prijedlog istraživanja koji treba popuniti zajedno sa biografijom (e-mail: cicops@unipv.it).

Nakon što dobije prijedlog istraživanja, ured CICOPS-a će ga ocijeniti. Ako se utvrdi da je istraživački projekat usklađen sa istraživačkim aktivnostima koje se provode na Univerzitetu u Paviji, prijedlog će biti poslan relevantnom odjelu na dalju evaluaciju.

Rok za prijavu:

Zadnji rok za prijavu je 31.05.2023.

Prijavite se sada