Natjecateljske stipendije Sveučilišta Alabama u Huntsvilleu 2023. godine u SAD-u…

Sveučilište Alabama u Huntsvilleu trenutno prima prijave visokokvalificiranih studenata za svoje natjecateljske stipendije. Ove su stipendije posebno osmišljene za međunarodne studente koji su zainteresirani za nastavak studija na Sveučilištu.

Ova je prilika otvorena za izvrsne studente preddiplomskih studija koji su pokazali izvanredna akademska postignuća u svojim prethodnim akademskim zapisima. Ako razmišljate o prijavi na Sveučilište Alabama u Huntsvilleu, ova stipendija može pružiti vrijednu financijsku potporu koja će vam pomoći na vašem obrazovnom putu.

Sažetak stipendije:

-Sponzor(i) stipendije: Sveučilište Alabama u Huntsvilleu, SAD

-Vrsta stipendije: Stipendija s punim honorarom

-Institucija domaćin(e): Sveučilište Alabama u Huntsvilleu, SAD

-Vrijednost stipendije: Pokriva školarinu

-Broj nagrada: Više

-Razina studija: preddiplomski

-Nacionalnost: Otvoreno za međunarodne studente.

Detalji o stipendiji:

-Izvor financiranja: Konkurentne stipendije na UAH omogućene su velikodušnim doprinosima bivših studenata i prijatelja Sveučilišta.

-Podobnost studenata: Da bi bili uzeti u obzir za ove stipendije, studenti moraju ispunjavati različite kriterije, uključujući pokazivanje akademskih interesa i postignuća, posjedovanje posebnih talenata i pokazivanje liderskih kvaliteta.

-Nadzor isplate: Odjel za stipendije Ureda za financijsku pomoć odgovoran je za nadzor dodjele i distribucije ovih nagrada zaslužnim studentima.

Kriterij prihvatljivosti:

Kako bi ispunili uvjete za natječajne stipendije Sveučilišta Alabama u Huntsvilleu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

-Nacionalnost: Kandidati moraju biti strani studenti.

-Razina studija: Stipendija je dostupna studentima brucoša dodiplomskog studija.

-Područje studija: Kandidati mogu nastaviti dodiplomski studij iz bilo kojeg predmeta koji nudi sveučilište.

-Obrazovni zahtjev: Kandidati moraju posjedovati svjedodžbu srednje škole ili njen ekvivalent.

-Kriteriji ocjenjivanja: Kandidati će se ocjenjivati na temelju njihovih individualnih zasluga i dokazanog uspjeha u izazovnom akademskom okruženju.

-Čimbenici koji se uzimaju u obzir uključuju zadatke iz srednje škole i/ili fakulteta, prosjek ocjena i poznavanje jezika. Ovi čimbenici doprinose odlukama o prijemu.

Kako se prijaviti:

-Postupak prijave: Konkurentne stipendije dobivaju se korištenjem sveobuhvatne prijave koja se nalazi na navedenoj poveznici.

-Nema pojedinačnih prijava: Ne morate se zasebno prijaviti za svaku stipendiju.

-Sveobuhvatna prijava: Podnošenjem jedne prijave, automatski ćete biti uzeti u obzir za sve stipendije koje su u skladu s vašim kriterijima prihvatljivosti.

Rok za prijavu:

Zadnji datum za ovu prijavu je 15. prosinca 2023

Primijeni sada